2014. április 23., szerda

Zen szellem, az örök kezdők szelleme (Shogaku Shunryu – Sunrjú- Suzuki)


Szuzuki rósi a nagy zen mester Dógen közvetlen spirituális örököse.A könyv magyarul megjelent ismertetőjében az alábbiakat olvashatjuk:

„A kezdők szelleme üres, és mentes a tanultak szokásaitól. Tud elfogadni, tud kételkedni, és nyitott minden eshetőségre. Olyan hozzáállás, amely az élet minden területén hasznunkra válik, amely úgy képes a dolgokat látni, ahogy azok vannak.”

Már az előszóban is elgondolkodtató mondatot találunk:

„Az örök kezdők szelleme sokra képes, a kitanultaké csak kevésre”

Úgy tartják a zen gyakorlása nehéz, pedig valójában nem maga a gyakorlás nehéz, nem az nehéz, hogy keresztbe tett lábakkal üljünk, sőt, még az sem annyira nehéz, hogy megvilágosodjunk. Az igazi nehézséget az jelenti, hogy tisztán tartsuk tudatunkat és az is komoly nehézséget okozhat, hogy állandóan ugyanolyan intenzitással, és hozzáállással végezzük a gyakorlást.

Mikor először mondunk fel egy szutrát nagy valószínűséggel tökéletes lesz, de mi van, ha többször egymás után kell elismételni? A legtöbben elveszítik azt a hozzáállásukat, ami az első alkalommal még jellemezte őket. Elveszik a lelkesedés, elveszik a tudatosság, elveszni látszik a kezdők szelleme. Talán a rutin vélelmezése is belejátszik ebbe. Úgy vélhetik sokan, hogy „odafigyelés” koncentráció nélkül is ugyanolyan módon és hatékonyan mondják a szutrát, pedig ez nagy tévedés. Ha tovább lépünk és már nem csak a szutrákra gondolunk, hanem más zen gyakorlatokra és feltételezzük, hogy már több éve foglalkozunk a zennel, akkor is erősen fennáll a lehetősége annak, hogy elveszítjük az eredeti hozzáállásunkat, elveszítjük az örök kezdők szellemét.

„A zen tanítvány legfőképpen arra vigyázzon, nehogy kettősségek rabja legyen. A bennünk rejlő "eredeti szellem" mindent magába foglal. Mindig gazdag és elegendő önmagában. Ne veszítsétek hát el szellemetek önmagában is elegendő voltát. Ez nem elzárkózó, hanem éppenséggel üres és éber szellemet jelent. Mert ha szellemetek üres, akkor mindig kész befogadni bármit, nyitott mindenre.”

Szuzuki azt mondja az okoskodás saját magunk korlátozása és be kell látnunk sok igazság van ebben, mert ha elménk kifogásainkkal, okoskodásainkkal van tele, akkor hogyan is lehetne üres és nyitott arra, hogy befogadjon új dolgokat?

Az örök kezdők szellemében nincsen olyan gondolat, hogy "elértem valamit."

Akkor vagyunk igazán kezdők, ha nem gondolunk a sikerre, és önmagunkra. Az önmagunkra gondolás egoistává tehet bárkit, pedig az „Az örök kezdők szelleme az együttérzés szelleme, így szellemünk határtalan.

Dogen-zenji és Shogaku Shunryu – Sunrjú- Suzuki is mindig hangsúlyozta, milyen fontos az, hogy megőrizzük, vagy visszanyerjük eredeti szellemünket, mert akkor mindig hűek leszünk önmagunkhoz, és rokonszenvvel viseltetünk minden lény iránt, ami biztosítja hogy gyakorlásaink, zen gyakorlataink eredményesek legyenek.

Csak megismételni tudjuk, hogy nem a zen mély megértése a legnehezebb, hanem hogy fenntartsuk az örök kezdő szellemünket. Amikor zen irodalmat olvasunk, mindig friss szemmel és nyitott szellemmel tegyük azt.

„Ne mondjátok azt, hogy "tudom, mi a zen", vagy hogy "elértem a megvilágosodást”, elég ha nyitottak vagyunk és mindig örök kezdőnek kell maradni.
(folytatjuk...)

Ma sem maradhatunk zen bölcsesség nélkül.

"Ha mások szívverését hangosabban hallod, mint a sajátodét, akkor vagy igazán hasznos."