2014. március 24., hétfő

BÉKÉT teremtő zen


„Ahol a náci terror és a buddhizmus összeér” címmel 2013-ban jelent meg egy írás az Origo.hu oldalon.

A németországi Waldbröl nehéz sorsú város és a súlyos múlt feldolgozásában a zen buddhizmus segít.
Az előzményeket nem részletezzük, elég, ha annyit mondunk, hogy a német Nemzetiszocialista párt „mintavárossá” akarta alakítani és az ott működő pszichiátriai klinikát szállodává akarta átépíteni. A klinikán élő skizofrén betegek feleslegesek voltak…

Végül is a „mintaváros” nem épült fel és a háború után a klinika épülete mindaddig üresen állt,
míg meg nem jelent a ma élő egyik legnagyobb zen buddhista szerzetes Thich Nhat Hanh, vagy ahogyan tanítványai nevezik: Thay.


Legközelebb majd részletesebben foglalkozunk az ő életével és tanításával, de azt már most érdemes kiemelni, hogy a belső és külső békét hirdető zen mestert és tervét, hogy Németországban itt létesítsen elvonulóhelyet, a város polgármestere nagyon szívesen fogadta, így alakult meg régi klinika épületében az Európai Alkalmazott Buddhista Központ.

A központ nyitva áll mindenki előtt, nem védi hatalmas kőkerítés, parkjuk, zen kertjük mindenki által látogatható.(kép forrása: origo.hu)

2012-ben Thay azt kérte Waldbröl lakosaitól és az innen elszármazottaktól, hogy az egykori intézet egykori betegeinek emlékére varrjanak 700 szívet. 1250 szív készült el, amiket kiállítottak egy olyan teremben, melynek falait a náci időkből származó, kék szemű, szőke, egészséges német ifjat hirdető mozaikok díszítettek.
A zen békét és megbocsátást tanít. Békés eszközökkel harcol a kirekesztés, a bosszú és az erőszak ellen.
Waldbröl lakói számára nagy segítséget jelent a zen szerzetesek jelenléte, hogy végre feldolgozhassák a generációról generációra örökített és hordozott bűntudatot.

"Amit nap mint nap teszünk, ahogyan élünk, annak mind köze van a békéhez.
 Ha tudatosítjuk magunkban az életstílusunkat, a fogyasztási szokásainkat, a nézőpontunkat, tudni fogjuk, hogyan teremthetünk békét abban a pillanatban, amelyben élünk - a jelen pillanatban."
 "Ha békések vagyunk, ha boldogok vagyunk, kinyílhatunk, mint egy virág, és békénk egész családunkra, egész társadalmunkra jótékony hatással lesz." (Thich Nhat Hanh)