2014. február 2., vasárnap

Zen és a művészetek


Előző írásunkban a Zen körről meséltünk, ma pedig néhány szót szólunk a művészetekről és a Zen kapcsolatáról.
A Zen lényege a felébredés (satori) és a művészetek is ezt segítik, szolgálják. A sok módszer közül, ami arra szolgál, hogy „felébredjünk”, a Zen művészet az egyik. A művészet egy gyűjtőfogalom, amibe beletartozik a festészet, szobrászat, virágkötészet, kertművészet, költészet, mesélés, stb.
A Zen művészetben nem a célt kell keresnünk és nem kell feltétlenül műalkotásoknak tekinteni, hanem inkább a mindennapi élet transzcendens (fel nem fogható, természetfeletti) kifejezéseként kell gondolni rá.

A Zen művészetben a technikai készségek nem annyira fontosak.


Például egy „Zen-festő figyelmen kívül hagyja az esztétikai és formai nézeteket, ehelyett inkább a folyamatosan áramló teremtő erő mélyére akar hatolni.”
Mielőtt teljesen elmennénk a nehezen olvasható és túl misztikus világba, álljon itt egy ismert történet, egy festőről, akitől egy bambuszliget megfestését kérték, ami könnyebbé teszi a Zen művészetek megértését.
Ebben az időben a szumie, a fekete-fehér tusfestészet élte fénykorát.

„A festő megfestette a bambuszerdőt, de nem fekete tussal, ahogy azt addig szokták, hanem pirossal.
A megrendelő főúr haragosan támadt a festőre, amikor meglátta a festményt:
- Hogy festhetted pirosra a bambuszt? Ki látott már piros bambuszerdőt?
- Nézd uram! Gondold meg! - válaszolta a festő. - Ki látott már fekete bambuszerdőt?"


A Zen-festészetnek, hasonlóan a Koanhoz, az a feladata, hogy sokkot idézzen elő és nem az, hogy az ábrázolás hűséges legyen. Az a fontos, ami nincs is rajta a képen, amit a tudatunk tesz hozzá, hogy így a festmény művészi élménnyé váljon.

A fenti történet nem csak a festészetre, hanem bármilyen más Zen művészetre jellemző. A Zen művészek saját szellemi felismerésüket hagyják alkotásaikon és azt nem ábrázolják, amit megéltek, viszont az céljuk, hogy megismertessék az emberekkel az ő általuk átélt szellemi élményt.

 Tensó Súbun- Olvasás egy Bambuszligetben
(forrás: wikipedia)
A Zen művészek az alkotás előtt meditálnak, így „dolgoznak” a műalkotáson, mielőtt valóban megalkotnák azt.
Legközelebb egyenként megnézzük a különböző művészeti ágakat, ami ígérjük sok érdekességet tartalmaz majd.

Hjónendzu tekercs
 
A kreativitás az a minőség, amit a cselekedeteidbe viszel. Ez egyfajta hozzáállás, egy belső megközelítés - egy más szemléletmód... Nem lehet mindenki festőművész - de nincs is erre szükség. Ha mindenki festő lenne, csúnya lenne a világ; nehéz lenne élni benne. És táncos sem lehet mindenki, arra sincs szükség. De mindenki lehet kreatív!