2014. február 19., szerda

Ji Csing – A változás Könyve

A Ji Csing egy ősi kínai könyv, aminek eredete homályos, mai formájában Ven király és a fia Csu (Csou) herceg jegyzett le. Abban az időben és talán még ma is, hittek abban a kínaiak hogy az életet irányító magasabb erők felismerhetőek, így a jövő megismerhető, tehát az életben a sorsfordító pillanatokban érdemes ezekre figyelemmel lenni.

A Változás Könyve nem használati utasítás,
viszont a döntésekben segítséget nyújt.

Szimbólumok segítségével magyarázza el, hogyan történnek a dolgok a világban és az emberben.


A könyv címében is már benne van, hogy minden, tehát a világ folyamatosan változik és miután nem
könnyű eligazodni, mélyértelmű szimbólumokkal segíti az olvasókat.
Ezt a könyvet annyira fontosnak, nélkülözhetetlennek tartották a döntések meghozatala előtt, hogy a nagy könyvégetésnél (Kr.e. 213.) is megkímélték, így maradhatott fent, ami nagy csoda, mert az akkori Cseng császár által elrendelt pusztítás (célja: a régi rossz szokások feledésbe menjenek) felmérhetetlen károkat okozott, amit a Kr.e. 206-ban hatalomra kerülő és 400 évig uralkodó Han dinasztia császárai úgy próbáltak enyhíteni, hogy felkutatták a megmaradt könyveket és lemásoltatták őket.
A hagyomány szerint Kr.e. 2800 körül élt Fu hszinek (mitikus égi császár) köszönhetjük a különleges szimbólumokat.


Fu hszi az alapelemeket a 8 kuát egy sárkánylovon ülve, ahogy kiemelkedett a Sárga folyóból jegyezte le. 64 jelre Ven király és fia Csu herceg egészítette ki, és ekkor írtak hozzájuk magyarázatokat is.
A kínai szellemiség történelmében neki legalább akkora szerepe van, mint a mi kultúrkörünkben az ószövetségi atyáknak Ábrahámnak ás Mózesnek. Hagyjuk most, hogy vitatható és kevéssé dokumentálhatóak bizonyos dolgok, hogy vannak legendák, az értékek felismerése csak rajtunk múlik.
Szorítsuk kicsit háttérbe iskolai tanulmányainkat, európai neveltetésünket. Engedjük meg magunknak, az elménknek, hogy befogadja a kínai életszemléletet, a világról alkotott képet.
A kínaiak úgy tartják, hogy a világot és benne minket is átható erők mindig az Univerzális Törvényt juttatják érvényre! Ennek alapján véletlen nincs!
Az ember helyét is másként látják. Az ember nem a föld ura, nincs joga átformálni a világot.
Próbáljuk meg elhinni, hogy csak egy része vagyunk a nagy összefüggő rendszernek, és bárhogy is viselkedjünk, nem kerekedhetünk a rendszer fölé.
Ahhoz, hogy megértsük és használni tudjuk a Változás Könyvét, el kell fogadunk az említetteket, mert a könyv nem tételes jóslatok gyűjteménye, hanem a folyamatokban megbújó jellegzetességek szimbólumokkal történő leírása.

Mindenképp idéznünk kell a magyar fordítás előszavából egy részletet:

„A Változás Könyvét azzal ajánljuk az Olvasó figyelmébe, hogy „próbáljon” áthangolódni, szemléleti korlátait elvetni. Bíztatásul idézzük fel a talán legismertebb bibliai szöveg (az Úr imája) egy részletét:
„…legyen meg a Te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is…!”
Aki ezt a kívánságot őszintén ki tudja mondani, minden nehézség nélkül megértheti akár a kínai, a japán, akár az indiai embert, aki fontos döntései előtt megpróbálja kitapintani azokat az erővonalakat, amelyek hatása révén a Törvény –a személytelen, magasabb akarat- megvalósul. Mégpedig nem azért, hogy kitérjen előlük, hanem hogy bekapcsolódhasson áramlataikba.”
(folytatjuk)